Kategoria
  Marki
   Blog
     Produkt nie znaleziony
     Koszyk jest pusty
     Kategoria
     Menu
     Menu użytkownika

     Reklamacje

     Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

     Zgłoszenie reklamacji

     Wszelkie niezgodności w zamówieniu i dostawie prosimy zgłaszać do działu handlowego niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania towaru od firmy transportowej.

     W przypadku uszkodzenia opakowania, należy spisać z kierowcą firmy transportowej protokół uszkodzenia i w miarę możliwości uzyskać dokumentację fotograficzną uszkodzonej paczki.

     Zasady reklamacji w sklepie internetowym S.V.I.S. Trade Sp. z o.o.


     Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wszystkie towary objęte są dwuletnią gwarancją. Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń produktu spowodowanych przez jego niewłaściwe użytkowanie produktu i z winy kupującego. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem odbioru produktu przez kupującego. Podczas reklamacji kupujący przedstawia dowód zakupu, potwierdzenie, że towar został zakupiony w tym sklepie. Jeżeli wada może zostać usunięta, kupujący ma prawo do bezpłatnej i niezwłocznej naprawy. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady. Sprzedawca może zamiast usuwania wady wymienić przedmiot na nowy. W pozostałych przypadkach sprzedawcę obowiązują w kwestii odpowiedzialności za wady produktu ogólne przepisy danego kraju.

     1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.

     2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

     3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

     4. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:

     a. naprawy produktu,

     b. wymiany produktu na wolny od wad,

     c. obniżenia ceny produktu,

     d. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

     6. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej, a następnie odesłać produktu wraz z formularzem reklamacji zawierającym opisem przyczyny reklamacji do Sklepu. Sklep odbierze reklamowany towar za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Sklep lub w inny sposób opisany na stronie.

     7. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

     8. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

     Logowanie do newslettera przebiegło pomyślnie.
     Coś jest nie tak, skontaktuj się z nami

     Twój koszyk zawiera niedozwolone pozycje

     Koszyk jest pusty

     Pokaż koszyk

     Towar został dodany do porównania

     Proszę czekać...
     Nie można zrealizować zamówienia, spróbuj ponownie później

     Skontaktuj się z nami

     Jeśli chcesz podzielić się opiniami o naszych produktach lub e-sklepie? Zapraszamy

     Akceptacja z przetwarzaniem danych osobowych jest obowiązkowa.

     Wiadomość wysłana