Kategória
  Značky
   Blog
     Neboli nájdené žiadne produkty.
     Košík je prázdny
     Kategória
     Menu
     Užívateľské menu

     Reklamácie

     Hlásenie a vybavenie reklamácie

     Nahlásenie reklamácie


     Akékoľvek nezrovnalosti v objednávke a dodávke, hláste, prosím, obchodnému oddeleniu bezodkladne po zistení, maximálne potom do 3 dní od prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.


     Pokiaľ bude prepravný obal poškodený, spíšte protokol o poškodení balíka s vodičom prepravnej spoločnosti, a pokiaľ je možnosť, urobte si fotodokumenciu poškodenia obalu.

      

     Vybavenie reklamácie


     Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.


     Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru u predávajúceho. Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa odovzdania/doručenia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie predávajúcemu.


     Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu vady, vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú písomne ​​na dlhšej lehote.


     Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


     V prípadoch, keď je k tovaru poskytovaná záruka, potom platí, že záručná doba sa predlžuje o dobu uplatnenia reklamácie od doby uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho, ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

     Ak nie je kupujúcemu umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu.
     U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

     Prihlásenie do newslettera prebehlo úspešne.
     Niečo sa nepodarilo, kontaktujte nás

     Košík obsahuje nepovolené položky

     Košík je prázdny

     Zobraziť košík

     Tovar bol pridaný do porovnania

     Prosím čakajte...
     Objednávku nemožno dokončiť, skúste to prosím neskôr

     Napíšte nám

     Chcete nám niečo oznámiť o našich produktoch alebo e-shopu? Neváhajte napísať.

     Súhlas so spracovaním osobných údajov je povinné pole

     Správa bola odoslaná